Свикват извънредна сесия на ОбС – Бургас

На 29 декември Общинският съвет в Бургас ще проведе извънредна сесия с една точка в дневния ред: Избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД – гр. Бургас до приключване процедурата по провеждане на конкурс по реда на Наредбата и Закона за лечебните заведения.

Изборът на нов управител на онкологичния център се налага поради факта, че на 20 декември внезапно почина досегашният управител на комплекса д-р Радостин Дичев. Така онкологичният център остава без управител и работата му е блокирана. Има вероятност работниците да останат без заплати, защото няма кой да разпише заповедите.
Извънредната сесия се свиква по предложение на кмета Димитър Николов. До този момент д-р Дичев е бил заместван от д-р Христо Дечев. Кметът Димитър Николов ще предложи на съветниците да изберат д-р Дечев да изпълнява функциите на управителна лечебното заведение. Христо Дечев има необходимата квалификация за това. Освен медицинско образование, той има и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Стопанско управление“

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!