Санират 20 сгради в Югоизточен регион за над 5 млн.лв.

До 15 януари ще се приемат заявления за финансова помощ по програмата „Енергийно обновяване на българските домове”, съобщават от регионалното министерство. След тази дата заявления няма да се приемат, предвид крайния срок за приключване на строително-монтажните дейности – 31.10.2015 г. Със сдруженията на собствениците на одобрените сгради ще бъдат сключени споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване на сградите.
За Бургас от подадени 17 заявления, за безвъзмездно финансиране по програмата са одобрени са одобрени 13 сгради.
След промяна на финансовите параметри на програмата в края на миналата година и увеличаване на процента на безвъзмездното финансиране интересът към нея е нараснал, казаха от „Енерджи Сейвинг“ ООД, което е проектен мениджър за района, обхващащ Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Казанлък.
3 от одобрените заявления на собственици в Бургас са за финансова помощ и изпълнение на обновяването. С тях вече са сключени и споразумения, извършено е и техническото обследване.
В началото на месеца е подписано и рамковото споразумение с фирмите, които ще извършват строително-монтажни работи в Югоизточен регион. Това са: „ПСГ“ АД, „Партньори – А. Т.“ ЕООД, „Пи Ес Пи“ ЕООД, СД „Берко-90 Берковски и СИЕ“, „Стимекс“ ЕООД, „Стини“ ООД, „Среги“ ООД, ДЗЗД „Ърбън СФО“, „Билдинг – ТД“ ЕООД и ЕТ „Металик-Иван Иванов“. За всяка одобрена сграда те ще трябва да представят своите оферти в МРРБ, в резултат на което ще се сключват индивидуални договори с тях.
До сега в градовете на Югоизточен регион са одобрени общо 46 заявление за интерес и подкрепа. От министерството прогнозират, че сградите, които следва да бъдат обновени, според обявлението за възлагане на обществената поръчка, ще са 20, като индикативната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи е 5 222 773 лева без ДДС.
Все още не е приключила процедурата за избор на проектант и авторски надзор по време на строителството в региона.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!