Санират Търговската гимназия лятото

В Търговската гимназия и ОУ „П.Р. Славейков“ ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Средствата се осигуряват от Националния доверителен екофонд. На учебните заведения ще бъде извършен още и основен ремонт.  Процедурата за избор на изпълнител е в ход, а строително-монтажните дейности ще бъдат извършени през лятото на тази година. Спечеленият ресурс е с общ размер 442 049 лв. – 234 560 лв. за Търговска гимназия и 207 488 за ОУ „П.Р. Славейков“.В двете училища ще бъдат реализирани следните мерки:

– Топлоизолация на външни стени;

– Топлоизолация на покрив;

– Подмяна на дограма;

– Изграждане на отоплителна инсталация;

– Изграждане на газова инсталация.

В последните няколко години Община Бургас успя да санира 32 от 34-те си детски градини. Около 80 процента от училищата също са ремонтирани, а целта е скорошно завършване на целия обновителен цикъл.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!