Санират панелките безплатно

Нов план за санирането на панелки за милиарди левове започва ударно да се прилага от 1 януари 2015 г., обяви регионалният министър Лиляна Павлова. За него ще бъдат похарчени 1 млрд. лв.  Основното ново правило на програмата е, че в нея няма да могат да участват отделни входове, а ще кандидатстват сдружения на собствениците от блокове с над 36 жилища. Проектите ще се движат не от държавата, а от общините. Създава се и фонд, който да поеме 100% финансирането, без ангажимент от страна на домакинствата.

Новият план за жилищно обновяване бе оповестен след среща на регионалния министър с кметовете на 28-те областни града. На нея присъстваха и вицепремиерите Томислав Дончев, Румяна Бъчварова и финансовият министър Владислав Горанов.  Според статистиката на Министерството на регионалното развитие (МРР) в България има 70 259 сгради панелно и стоманобетонно строителство, в тях има 1,123 милиона апартамента и те са основно в 28-те областни града.

Програмата отново ще е част от проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Досега 75% от финансирането се поемаше от европейските фондове, а 25% трябваше да бъдат осигурени от собствениците на жилищата. Заради високата цена и нуждата да се вземат заеми санирането на практика спря. Сега държавата ще поеме и тези 25%, обясни министър Павлова. За целта Българската банка за развитие (ББР) ще получи държавна гаранция за 1 милиард лева. На тази база ще бъде създаден фонд за привличане на ресурс от международни финансови институции за санирането. ББР ще дава средства през общините на сдруженията на собствениците. За да няма и дискриминация за вече започнато саниране на сгради, е взето решение тези 25% да се връщат на собствениците, обясни още Лиляна Павлова. Не е уточнено обаче как ще става това и дали започнатите вече проекти ще бъдат довършени.

Ангажиментът на етажната собственост ще е да регистрира сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост. Сдружението ще дава съгласие общината да извърши всички дейности за обновяване на жилищната сграда от негово име.

Според предварителния план ще се разшири и гамата от мерки за енергийна ефективност. Освен изолации, смяна на дограми, ремонт на покриви, мазета и общи части, смяна на осветителната система, сега се прибавя и смяна на вертикалните щрангове на отоплението в блоковете. Предполага се, че за една сградасредно ще се похарчат около 200 хил. лв.

Програмата  набляга на санирането на по-големите блокове, защото досега не е заявен сериозен писмен интерес от нито една сграда от типа на ЕПК с по 16 и повече етажа, в които има по над 80 апартамента. Проблемът е, че в големите блокове е почти невъзможно да се постигне съгласие и финансова готовност от всички собственици. Сметките в досегашните проекти по саниране сочат, че едно домакинство трябва да плати средно между 4000 и 7000 лева.

В блоковете, където често има единични санирани апартаменти и сменени дограми, няма да се налага наново смяна на дограми или на изолация. Ако обаче изолацията не е достатъчно добра, ще бъде надградена, а накрая ще трябва сградата да е боядисана в един цвят, планират управляващите.

Министерството на регионалното развитие ще координира дейностите по санирането и ще издава методически указания на общините. Вече има и типови документи за кандидатстване. Фирмите изпълнители ще се наберат, след като бъдат обявени търгове. Ще се състави листа с максимално широк кръг фирми. Строителите ще бъдат задължени първо да завършват дадена сграда, а след това да започват следваща. Първите блокове ще бъдат санирани най-рано през лятото на 2015 г., ако дотогава приключат тръжните процедури.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!