Рудник и Черно море се присъединяват към Бургас

Правителството реши селата Рудник и Черно море да бъдат присъединени към град Бургас. За извършване на административно-териториалната промяна е прието решение на Общинския съвет на община Бургас по предложение на инициативните комитети на избирателите от двете населени места.

С присъединяването на селата към Бургас ще се стимулира развитието на инфраструктурните обекти и ще се подобри медицинското обслужване на населението. Намалението на транспортните разходи ще позволи на повече хора да посещават културни и спортни мероприятия, организирани от общината.

Селата Рудник и Черно море са в непосредствена близост до урбанизираната територия на Бургас, който по естествен път се разширява към тях заради заобикалящите града водни площи на Черно море, езерата Вая, Мандренско и Атанасовско.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!