РИОСВ-Бургас спря строеж в Синеморец в границите на ПП „Странджа”

РИОСВ-Бургас спря започнат строеж на жилищна сграда в Синеморец в границите на ПП „Странджа”

Строителните работи се извършват без инвестиционното предложение да е съгласувано с инспекцията.

Строителството е спряно до произнасяне на Директора на РИОСВ-Бургас с краен административен акт относно инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот (идентификатор 66528.501.381(УПИ І-381, кв. 44) с. Синеморец, община Царево“, с възложител „Корк и Форк“ ЕООД, гр. София.

При извършена проверка от експерти от РИОСВ-Бургас на терен е установено, че е започнат строеж на жилищна сграда. Имотът е ограден с метални платна, извършени са изкопни работи и се поставят фундаменти. На обекта е поставена табела, на която е посочено, че е издадено разрешение за строеж на 10.03.2015 г. Няма съгласуване на инвестиционния проект от РИОСВ-Бургас.

Заповедта, издадена на 15.04.2015 г., е изпратена на възложителя „Корк и Форк“ ЕООД, гр. София за изпълнение. Информирани са областният управител на област Бургас, кметът на община Царево и РДНСК Югоизточен район за сведение и контрол.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!