Рестрикциите на НЕК ще донесат студ в бургаските домове

Работниците от „Топлофикация Бургас” се обявиха срещу неадекватната политика на НЕК и ДКЕВР, които с действията си заплашват работните им места. Около 60 души, с отличителните знаци на КНСБ, плакати и знамена се събраха пред входа на предприятието, за да заявят намерението да защитят правото си на труд. Работниците ще протестират и утре от 14 до 15 часа. Производственият процес няма да бъде прекъсван – в часовете на митинга дежурни енергетици ще проследяват производствения цикъл.
„Сметките на бургаската топлофикация са несправедливо запорирани вече втори месец. Работата на дружеството е затруднена, не можем да подготвим мощностите за зимния сезон. Единствено благодарение на разбирането на ръководството на дружеството заплатите се изплащат редовно. Но при ситуацията, в която ни поставя НЕК, не е сигурно, че ще има заплати през следващия месец. С политиката си НЕК ни води към фалит, а това означава, че 150 работници ще излязат на улицата”, каза Минко Димитров, председател на синдикалната организация на КНСБ в ТЕЦ – Бургас.
НЕК дължи на „Топлофикация Бургас” около 13 млн. лв. за електроенергия, която е купила от дружеството. Приблизително такава е сумата, която ТЕЦ-ът дължи на „Булгаргаз”. По силата на споразумение между трите компании, би трябвало НЕК за привежда дълга си към топлофикация направо на „Булгаргаз”. Повече от година плащанията на Националната компания закъсняват и не са в пълен размер. „Булгаргаз” блокира сметките на бургаското дружество. То вече не може да гарантира заплатите на работниците си.
Бургаските енергeтици се обявяват и срещу рестриктивната политика на НЕК. Под предлог, че иска да балансира пазара, националната компания е започнала да налага ограничения в производството на електрическата енергия. Всеки ден тя намалява графиците за производство в Бургаския ТЕЦ, стига дори до куриоза да свие производството до 0 MWh. ТЕЦ Бургас произвежда електронерегия чрез когенерация, при която получените количества топлинна и електрическа енергия са еднакви. Колкото по-малко електрическа енергия произведе Топлофикация, толкова по-студено ще бъде в бургаските домове. Абонатите на ТЕЦ Бургас са 30 000, т.е. около 100 000 души в града разчитат на неговите услуги.
Протестът на работниците е насочен и срещу политиката на ДКЕВР, която от 7 години определя на „Топлофикация Бургас” най-ниската изкупна цена на ел. енергията.
Ръководството на „Топлофикация Бургас” многократно е опитвало да се справи със ситуацията. „От февруари насам два пъти предлагахме подписване на споразумение с „Булгаргаз”, търсихме посредничеството на заместник-министър председателя, министъра на икономиката и енергетиката, ДКЕВР и др. държавни институции. Успяхме да проведем само две срещи в ДКЕВР – и двете без резултат и никакъв смисъл”, каза изпълнителният директор Христин Илиев.
Исканията на работниците обобщи Минко Димитров: прекратяване на неадекватната регулаторна и управленска политика на отрасъла; запазване на работните места на работещите в дружеството и в сектор Енергетика ; редовно плащане на електрическата енергия от страна на НЕК ЕАД към производителите; редовно получаване на работните заплати; нова ценова политика на ДКЕВР – реални цени на електрическата енергия; преустановяване ограниченията от страна на НЕК в графиците за производство на електрическа енергия.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!