Ремонтират Стария съд в Бургас

Министерството на правосъдието обяви обществена поръчка за извършване на ремонтни работи по фасадата на сградата, в която се помещават службите за регистрация и вписвания в Бургас.
Сградата, известна в града като Стария съд, е паметник на културата. От години тя представлява опасност както за посетителите, така и за работещите в нея. Обследвана е от специалисти от община Бургас още през 2007 г. Реставрацията, укрепването и обезопасяването на сградите – паметници на културата е ангажимент на техните собственици. Недвижимите културни ценности определят архитектурния облик на града. Затова собствениците им, в случая държавата, имат отговорност да съхранят и поддържат автентичните им фасади.
Проектът за възстановяване на Стария съд е внесени в Министерството на културата още преди години, но средства за извършване на реставрационните и ремонтните дейности трябваше да бъдат отделени от държавния бюджет.
Според обявената в сайта на правосъдното министерство прогнозна стойност, ремонтните дейности ще погълнат 833333.33 лева без ДДС. Изпълнителят трябва да завърши проекта до 180 дни, както и да предостави гаранция за участие в размер на 8 000 лева. Той ще разполага със 180 календарни дни, за да приключи с реставрацията.
Триетажната сграда, която се намира на ул. „Жени Патева” ще бъде напълно обновена. Фасадата ще запази уникалния си вид. Ще се сменят керемидите по покрива, дограмата и входните врати. Ще се премахнат решетките и външните тела на климатиците, за да се запази автентичният вид на Стария съд. Сградата ще стане достъпна за хора с увреждания.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!