Ремонтирани улици и фитнес на открито в квартал Лозово

Подобряването на инфраструктурата е основната посока, в която ще се работи в бургаския квартал „Лозово“. През тази година едни от най-проблемните улици ще бъдат ремонтирани със средства от бюджета на Община Бургас, стана ясно по време на обсъждане на бюджета. При реконструкцията на три от улиците ще бъде подменена и канализацията. Новите тръби ще бъдат с по-голям диаметър, за да поемат безпроблемно голямо количество дъждовна вода.

Предстои изграждане и на нова детска площадка в квартала. Както на други места в Бургас, ще бъдат поставени уреди за фитнес на открито. В момента се проучват възможностите за изграждането на пенсионерски клуб в квартала.

Община Бургас работи и по въпроса за изграждането на канализация в „Лозово“. Един от основните проблеми за реализирането на идеята е, че много от терените, през които ще преминава съоръжението, са частни и има проблем за отчуждаването им. Освен това „Лозово“ е в категорията на населените места с малък брой жители, заради което подобен проект може да получи финансиране по европейски програми на по-късен етап.

„Въпреки това ние не сме се отказали и ще продължаваме да работим в тази посока да търсим начини за финансиране на такъв проект“, каза кметът Димитър Николов.

През 2015 година Община Бургас продължава да работи по няколко важни проекта и в квартал „Ветрен“. Трябва да приключи строителството на ВиК мрежата и да заработи пречиствателната станция. След приключването на проекта ще бъдат подменени тротоарите и парапетите по главните улици „Българка“ и „Александър Стамболийски“. Уличното осветление във „Ветрен“ ще бъде подменено поетапно.
Тази година продължава вторият етап от проекта за облагородяване на Археологическия комплекс „Акве Калиде“ и превръщането му в модерен туристически център. Нова детска площадка ще бъде изградена в близост до футболното игрище в квартала.

В парк „Минерални бани“ ще бъде направено залесяване, предстои и подмяна на старите детски катерушки.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!