Реконструкцията на В и К мрежата в Поморие приключва преди сезона

Преди началото на туристическия сезон ще приключи най-големият проект на Община Поморие „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на град Поморие”.

Към момента са изпълнени 80% от планираните строително – ремонтни дейности за реконструкция и модернизация на ВиК мрежата и пречиствателната станция за отпадни води, която включва и дълбоководно заустване на пречистените води на 2 км в морето.  60% от улиците, по които са приключили ремонтните дейности, са с възстановена пътна настилка. Това съобщи на пресконференция днес инж. Николай Бояджиев, ръководител на проекта. До края на месец април ще приключат всички строително – ремонтни дейности. Очаква се разрешение за въвеждане в експлоатация на обектите да бъде издадено до края на месец юни 2015 г.

Проектът за водния цикъл на Поморие се оказа истинско предизвикателство за администрацията. Един проект, който беше планиран за две години, реално се изпълнява за девет месеца, подчерта кметът на Община Поморие – Иван Алексиев и допълни, че съкратените срокове не влияят на качеството на работата. В момента работят 32 екипа, които са обхванали почти целия град, мобилизиран е целият инженерен и експертен състав.

Освен постигане на основната цел: изграждане на устойчива система за питейни и отпадъчни води в Поморие, проектът има сериозен принос при разкриване историята на древния град. Бяха открити църква, некропол, саркофаг, част от крепостната стена на Улпия Палеокастро Анхиало и късноантична сграда в квартал „Север”.

Кметът благодари на своите съграждани за проявеното търпение и подчерта, че за всички е особено важна и ролята, която проектът ще има за туристическото развитие на града. Защото Поморие е първият град по българското Черноморие, който гарантира чисти морски води по крайбрежието и залива.

Асоцииран партньор на Общината е „ВиК” ЕАД, гр. Бургас. Общата стойност на проекта е 96 686 234 лв. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда“ 2007 – 2013 г., по договор за БФП № DIR-51011116-C056/ 15.11.2012 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът е в пълно съответствие с Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., ПРИОРИТЕТ 1: „Развитие на техническата инфраструктура за създаване на условия за икономически растеж и осигуряване на висок жизнен стандарт”, Мярка 1.1: „Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и нови водоеми в населените места”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!