Реконструират автогара “Юг” за осем месеца

До 8 месеца реконструкцията на автогара „Юг“ ще бъде напълно завършена. Това заявиха днес кметът Димитър Николов, зам.кметът Красимир Стойчев и изпълнителният директор на фирма „Трейс Груп Холд“ – Боян Делчев, след като направиха първата копка.

На церемонията присъстваха и председателят на Общинския съвет Константин Луков, от чиито ръце полетя традиционната бутилка с шампанско, както и народните представители от ГЕРБ – Ивелина Василева, Диана Йорданова, Иван Вълков и Димитър Бойчев.

Преустройството на автогара „Юг“ и прилежащата територия са основен елемент от въвеждането на Бърза автобусна линия (BRT) и цялостна оптимизация на транспортната схема на град Бургас. Новият терминал ще е свързващо звено между Морска и ЖП-гара Бургас.

Реконструкцията на терминал „Автогара Юг“ включва изграждане на нова сграда на терминала, осигуряване на подходи и спирки за пристигащи и заминаващи автобуси, благоустрояване на околното пространство и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка е избран изпълнител за реализиране на договора за строителство – „Трейс Груп Холд“ АД.

Строителните дейности няма да променят разписанията в автогара Юг или да затруднят движението на автобусите, увери кметът Димитър Николов.

Реконструкцията на автогара „Юг е част от Проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас“, който е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Реализацията на проекта има за цел модернизация на всички аспекти на обществения градски транспорт: обновяване на автобусния парк, въвеждане на Бърза автобусна линия, реконструкция и модернизация на вторична транспортна инфраструктура, създаване на условия за алтернативно придвижване в градска среда, оптимизация на съществуващата схема на обществения транспорт, въвеждане на интелигентни системи за управление на транспорта. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване условия за подобрена мобилност за хората, намаляване на задръстванията и емисиите на вредни газове, подобряване безопасността на градския транспорт.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!