Регистрираха първото сдружение по програмата за саниране в Поморие

Първото регистрирано сдружение на собственици на етажна собственост е от живущите в блок 24, кв. „Свобода“. Председател на сдружението е Николай Николов, а контрольор Тихомир Антонов.  Собствениците в блока са постигнали съгласие за участие в Националната програма за енергийна ефективност и ще кандидатстват за безвъзмездна помощ с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

„В навечерието на празника, това е добра новина за града ни. Уверен съм, че с новите облекчени условия за безплатно саниране, възможността да преобразим сивите блокове в красиви сгради става все по-голяма и поморийци ще се възползват от нея.”, каза кметът Иван Алексиев.

В почти всички от сградите в Поморие, които отговарят на условията за безплатно саниране са проведени общи събрания за учредяване на Сдружение на собствениците. За регистрацията на сдружение е необходимо съгласието на 67 на сто от собствениците на самостоятелни жилища. Таксата за регистрация в Агенцията по вписванията е 10 лв. Според новите условия се допуска участие в Програмата, дори и не всички собственици да са съгласни да представят декларация за осигуряване на достъп, но условието е те да не са повече от 5 % от самостоятелните обекти.

По изключение и по преценка на Общината, през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

Във връзка с направените изменения има три нови приложения по Програмата, които могат да бъдат открити на официалния сайт на Община Поморие, където са обявени и всички телефони на екипа ангажиран с изпълнението на Програмата.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!