РДГ – Бургас проверява законността на дървата за огрев

Екипи от горски инспектори при Регионална дирекция по горите – Бургас, 
продължават със засилените проверки за законността на придобитата
дървесина в периода на интензивно снабдяване на населението с дърва за
огрев за предстоящия отоплителен сезон.
Само за четири дни в периода от 5 до 8 октомври служителите на РДГ
Бургас извършиха общо 186 проверки на сечища, обекти за складиране,
преработка и търговия с дървесина, товарни МПС-та, риболовци и физически
лица.
Има съставени 4 акта за установени административни нарушения по Закона
за горите и по Закона за рибарството и аквакултурите.

Масово се извършват проверки и по отношение на вече стартиралия ловен
сезон и спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча
и правилника за неговото приложение.
Регионална дирекция по горите Бургас апелира за строго спазване на
правилата за безопасност при боравене с ловно оръжие и противопожарните
изисквания, както и стриктно изпълнение на мерките за биосигурност и
дезинфекция, с цел ограничаване разпространението на болестта Африканска
чума по свинете, както и на противоепидемичните изисквания за COVID-19.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!