Расте интересът към програмата за саниране в Бургас

Регистрирани са 146 сдружения на собственици. 89 от тях са сключили договори с Община Бургас, а 51 са одобрени за целево финансиране

Интересът на бургазлии към Програмата за безплатно саниране на многофамилните жилищни сгради нараства. До момента са регистрирани 146 сдружения на собственици. 89 от тях са сключили договори с Община Бургас, а 51 са одобрени за целево финансиране.
Условията за кандидатстване по програмата за енергийна ефективност бяха облекчени.
Отпада изискването цяла сграда да кандидатства по Програмата. Допуска се отделни блок секции, които са свързани помежду си, не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, да кандидатстват самостоятелно по Националната програма.
По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на Общината, от съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции или сгради. Те трябва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група от поне две блок-секции или за група от повече от две свързано застроени сгради.

Допуска се участие в Програмата на сграда, ако не са представени документи за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5 % от самостоятелните обекти.

По изключение и по преценка на Общината, през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

С оглед на направените изменения има три нови приложения по Програмата, които могат да бъдат открити на официалния сайт на Община Бургас. Всеки желаещ може да получи информация в съответната териториална дирекция или в Центъра за административни услуги при Община Бургас.

Контакти на общинските експерти, ангажирани по Програмата, по райони:

– Компетентна помощ можете да получите от инж. Юлия Димитрова на място в Общината или на тел. 056 / 907 294

– К-с „Меден рудник“ – 0889 603 266, 056/828443, i.arnaudova@burgas.bg

– К-с „Възраждане“ и ЦГЧ – 0889 604 320, 056/842550, s.yancheva@burgas.bg

– К-с „Изгрев“ и к-с „Зорница“  – 0889 601 503, 056/863238, m.bahchevanova@burgas.bg

– К-с „Славейков“ – 0889 603 696, 056/542615, d.todorova@burgas.bg

– К-с „Лазур“ и к-с „Братя Миладинови“ – 0889 607 142, 056/837616, m.georgieva@burgas.bg

Всичко важно за процедурата по кандидатстване прочетете тук:
http://www.burgas.bg/bg/info/index/890

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!