Разясняват ОП „Региони в растеж“ в Морското казино

Днес ще се проведе тематичен ден, посветен на Оперативна програма „на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Събитието ще се проведе на 19.06.2015 г. в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“ гр. Бургас.

Срещата ще бъде открита от г-жа Атанаска Николова – Зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“ и г-жа Деница Николова – зам.-министър на Регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОП „Региони в растеж“2014-2020.

Зам.-министър Деница Николова, съвместно с лектори от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ ще представят възможностите за финансиране пред общините за периода 2014 – 2020 г. Експертите от Област Бургас ще могат да обсъдят с представителите на Управляващия орган  проблемите, които са имали при изпълнението на проекти през изминалия програмен период. Наред с това г-жа  Десислава Йорданова – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството

ще представи националната програма за енергийно обновяване на жилищата, постигнати резултати до момента, процедури и начин на кандидатстване.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!