Разясняват ОП “Развитие на човешките ресурси” на тематичен ден в Бургас

Областен информационен център-Бургас започва серия от тематични дни, посветени на 7-те оперативни програми, Първият от тях  е по ОП „Развитие на човешките ресурси“. И ще започне от 10.30 часа в КЦ „Морско казино“.  Събитието е съвместно организирано от  Община Бургас и Дирекция „Бюро по труда” – Бургас. В програмата са включени темите „Опитът и работата на Община Бургас по ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и представяне на добри практики през първия програмен период 2007-2013 година. Във втория модул с начало 13.30 часа ще бъдат представени „Новите възможности за младежка заетост“, както и практическите аспекти по реализацията на проекта. В програмата е предвидена и презентация на тема: „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Лектори ще бъдат Мая Казанджиева – директор „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Бургас, Златина Гаджерукова – началник отдел в Бюрото по труда – Бургас, Султанка Вълчева –  главен експерт в Бюрото по труда и Росица Димова –  ръководител на Център по кариерно ориентиране в Бургас. Поканени са да присъстват НПО, които са с опит в реализирането на проекти по програмата, работодатели, заявили желание да участват в проекта „Нови възможности за младежка заетост“,

В ход е подготовката за другите тематични дни по оперативните програми.  Те ще се проведат до края на май.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!