Разясняват кампанията за саниране на жилищата в Несебър

Кметът на община Несебър Николай Димитров, председателят на Общински съвет Благой Филипов, представители на правния отдел, отделите  „Инвестиционна политика“, „Инвеститорски контрол“ и „Управление на проекти по ЕФ“ се срещнаха със заинтересовани граждани днес, за да им предоставят подробна информация за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, които са допустими за кандидатстване.

„По програмата за тази година Министерство на регионалното развитие и благоустройството е отпуснало ограничена сума, ето защо кметът на общината г-н Димитров искаше възможно най-бързо да се срещнем и ви запознаем какви са изискванията за кандидатстване и да отговорим ваши въпроси по темата.“, каза Галя Бабева, началник-отдел „Управление на проекти по ЕФ“. В разяснителна презентация, която представи тя стана ясно, че безвъзмездна финансова помощ могат да получават сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради – всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение на територията на Република България, в рамките на 265 общини. Детайлно беше обяснено какви са условията за кандидатстване, какви са задълженията на общината, какви мерки ще бъдат финансирани, както и какво не включва програмата.

Кметът призова гражданите към единомислие и синхрон, за да могат по-бързо да подготвят необходимите документи и да пристъпят към кандидатстване. „Ще ви съдействаме във всеки един момент, в който имате нужда от помощ.“, беше уверението на кмета. Благой Филипов посъветва присъстващите, ако не успеят сами и изпитват затруднение, да се консултират с адвокат, за да са им изрядни документите за кандидатстване. Подробности от  правен характер относно  съдържанието на списъка на собствениците, един от документите за регистрация за вписване на сдружението в публичния регистър на общината, бяха дадени от Христина Николова, ст. юрисконсулт в община Несебър.

Присъстващите бяха информирани и, че декларациите за съгласие, които се изискват, когато сдружението не е учредено от всички собственици, не трябва да бъдат заверени от нотариус, но трябва да има 100 % съгласие от всички, за да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите дейности по нея, и да се осигури достъп до всички жилища. Те бяха осведомени още, че за да има сдружение, собствениците трябва да притежават не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.

Редица въпроси получиха отговор на днешната среща, като на финала кметът подчерта още веднъж, че гражданите могат да разчитат на Общинска администрация във всеки един момент и да получат логистична помощ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!