Проф. Анчо Калянов гостува на Бургас с „Див огън”

Днес, 8 октомври, гост на Есенните литературни празници ще бъде проф.  Анчо Калоянов. От 18 ч. бургаската публика в Дома на писателя ще има удоволствието да се срещне с него при представянето на романа му „Див огън“.

Това е вторият роман от триптиха за Април 1876, за войните от 1912-1918 г. и за Девети 1944 г., преживени от българи с истинските им имена в село Ченге, в Провадийска околия и в Царство България.

Ето какво казва за Анчо Калоянов колегата му проф. Иван Станков:

„Учителю“ го наричат професори, ректори, директори на музеи и на училища, писатели, журналисти, режисьори. Слагат му главна буква дори в устната си реч и така събират в едно дълбоката интимност и естествения респект.

Буквално хиляди са онези, които са станували край външните крепостни стени на Анчо Калоянов. Стотици са допуснатите във вътрешния му град. Десетки са приетите в двореца му. Не са малцина и допуснатите в храма му. И ето, говоря ви сега с гласа на един от тях. От ония, дето дойдоха и ядоха от хляба и пиха от виното му, жънаха от нивата му и вземаха за посев без насита.

Никак не е лесно да прекосиш живота и през цялото време да мислиш за житото и за думите като за нещо последно. Не е лесно думата „последно“ да стои забита в заглавието на първата ти книга. Да започнеш от края.

С твърда и дълбока душа на българин и християнин и с физика на езическо славянско божество, Анчо Калоянов покрива като светла сянка живота на няколко поколения студенти и читатели. Сега учи внуците на първите си випуски. Без умора. Без охкане. Нито от саркоидозата, нито от загубите.

И двете си трапези – и духовната, и телесната – сподели с много люде, и много от тях сприятели, а измежду други отми враждите. Като в Платонов пир минаваха през дома и през душата му хора и колкото повече вземаха, толкова повече ставаше имането му. Освен научни книги, романи и есеистика, подари на родината си и много отгледани личности. Не ги произвеждаше, а ги откриваше и ги събираше, сговоряше ги. И в словесния занаят много народ израсна изпод ръцете му.“

Анчо Йорданов Анчев /Анчо Калоянов/ е роден на 25. 09. 1943 г. в с. Бъзовец, Русенско. Завършил е „Българска филология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Последователно работи като уредник-фолклорист в Музея на гр. Дългопол, Варненско, асистент по „Български фолклор“ във ВТУ, където  от 1983 г. чете лекции, доцент от 1989 г., доктор на филологическите науки от 1999 г. Над 20 г. е научен ръководител на кръжока по български фолклор „Акад. М. Арнаудов“, чрез който се формират научните интереси на редица бъдещи фолклористи и литературоведи. Обект на научните му интереси са архаичните пластове на българския фолклор (митология, езичество, шаманство), както и проблемите на българската култура и религиозен опит от ранното средновековие до най-ново време. Белетрист, член на СБП от 1981 г. Автор е на разкази, новели и романи, сред които „Последното жито на лятото”, „Селищна могила”, „Седмият живот”, „Престолнина”, „Търсачи на Слънцеград”, Димитър Злочести и войводата Патрев”, „Девети”…

Второто издание на „Див огън”, достигнал до читателите за първи път през 1997 г., излиза с финансовата подкрепа на бивш студент на проф. Калоянов.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!