Прокуратурата проверява плажовете по Черноморието

Със започването на сезона за лятна почивка в средствата за масова информация бяха излъчени репортажи и публикувани множество материали за нарушения при използването на плажната ивица на Черноморското крайбрежие.

Изнесени бяха случаи, в които концесионери заемат цялата площ на морските плажове и така те се превръщат изцяло в платени. Събират се такси и за зоните от плажа, които са предназначени за свободно /безплатно/ ползване, като на тях без основание се разполагат различни съоръжения.

Законът за устройството на Черноморското крайбрежие предвижда изрично, че не по-малко от 50 на сто от площта на всеки плаж трябва да бъде предназначена за свободно ползване. С цел осигуряване именно на това право на гражданите, при почивката им на българското Черноморие през летния сезон, Върховна административна прокуратура разпореди проверка.

ВАП възложи на Министъра на регионалното развитие и благоустройството извършването на проверка, тъй като МРРБ е компетентният държавен орган, оторизиран да осъществява контрол и мониторинг.

Целта на проверката е спазването на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и в хода й следва да се установят следните обстоятелства:

Указано е при констатиране на нарушения, МРРБ да предприеме действия за реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителите.

В срок до 20 юли 2015 г. МРРБ следва да предостави на прокуратурата обобщен доклад с констатациите от проверката.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!