Прокуратурата обвини областният на Бургас в злоупотреба с власт

Областният управител на Бургас е обвинен в злоупотреба с власт със съмнение, че е използвал служебното си положение в услуга на частни интереси. Окръжният прокурор Ангел Георгиев е образувал досъдебно наказателно производство срещу Павел Маринов. Областният управител е обвинен в извършването на длъжностно престъпление по чл. 282, ал.2 вр. ал 1 по НК заради неправомерна намеса в спор между две юридически лица, в резултат на което противозаконно са присвоени 42 дка в Северната промишлена зона на Бургас. Съдът неколкократно се е произнасял по казуса. Павел Маринов обаче се е поставил над закона, като не е изпълнил решение на Върховния административен съд, с което обвързаността му с партийно – частните интереси става още по-очевидна. По случая е извършена предварителна проверка от „Икономическа полиция“ към ОД на МВР в Бургас. Окръжна прокуратура смята, че са налице основания Павел Маринов да бъде обвинен в извършване на престъпление по служба.

Наказателното производство срещу Маринов започва след сигнал до прокуратурата от „Сентрал парк Бургас“ ЕООД. Дружеството е закупило бившата държавна складова база на РКС „Черноморие” в Северната промишлена зона на Бургас, популярна в града под названието „Яйцекоп” и е реалният собственик на терена. Скандалът се завихри, когато дружеството реши да дари на общината голям парцел от собствеността си, за да я улесни в реализацията на един от най-крупните и обществено значими инфраструктурни проекти – създаването на нова пътна артерия, свързваща комплекс „Славейков” с центъра на града. Точно тогава, под давлението на близкото до структурите на БСП – Бургас „Бутед” АД, областният управител Павел Маринов с административен акт стопира това намерение. Пренебрегвайки всички законови разпоредби той деактува имота, като отменя два от актовете на предшественика си Константин Гребенаров. Въпреки твърденията му, че защитава държавния интерес, областният управител заличава напълно бившето участие на държавата в търговското предприятие.
Грубото незачитане на законите и обществения интерес пораждат съмнения, че като бивш служител на Министерството на икономиката Маринов е участвал пряко в приватизацията на „Бутед”. Сега, като областен управител, той продължава да обслужва интересите на същата фирма. Според „Сетрал парк” заповедта за деактуване не е била изготвена от експерти в областната администрация, а от външни юристи, вероятно близки до „Бутед“ АД, не е минала съгласуване в комисиите и дори не е консултирана с юристите на администрацията.
Собствеността върху имота е на „Сентрал парк” и това е неоспоримо признато още с решение на Върховният касационен съд №952/05.03.2010 г. Сградите обаче незаконно се владеят от „Бутед” АД. С изопачено цитиране на това решение по-късно Павел Маринов си послужи, за да оправдае неправомерния си акт.
Съдебният спор за собствеността преминава през всички етапи. На 21.02.2014 г Административният съд в Бургас /БАС/ отменя заповедта на Павел Маринов. Обявява я за незаконосъобразна – индивидуален акт, извършен по инициатива на частна заинтересована фирма, без да са спазени правните норми и без административно производство с всички съпровождащи го действия. Нещо повече – по този спор съдът веднъж вече се е произнесъл и въпреки това областният управител е издал заповед, която противостои на съдебно Определение № 2250/04.11.2013 г
На 27.05.2014 г., след обжалване на последното решение на БАС, Върховният административен съд /ВАС/ слага „точка” на спора :
„Решение №9016 на ВАС: ОСТАВЯ В СИЛА решение № 251 от 21.02.2014 г. по адм.дело №2110 от 2013 г. на Административния съд – Бургас.
ОСЪЖДА Областна администрация – гр.Бургас да заплати на „Сентрал парк Бургас” ЕООД – гр. Бургас сумата от 600/шестстотин/ лева, представляваща разноски за касационната инстанция.”

Областният управител отказва да приложи решението на Върховния съд. От „Сетнрал парк” многократно входират в администрацията заявления, които напомнят на Маринов, че във всяка правова държава, влезлите в сила решения на съда трябва да се прилагат. От неправомерния акт на губернатора търпи вреди не само „Сентрал парк”. Той може да се тълкува като злоупотреба с право, от което страда цялото ни общество, считат в потърпевшото дружество.

За прилагането на закона сега „Сентрал парк” разчита на прокуратурата. На разследващите органи е даден двумесечен срок. Полицията вече е разпитала служители на Областната администрация, предстои те да дадат показания пред съдия. На този етап целта на следователите е да установят как заповедта за деактуване на имота е попаднала в администрацията, преминала ли е съгласувателни процедури и обслужва ли нечий интерес.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!