Проектът „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас” навлиза във втора фаза

Настаняват 70 деца с увреждания в пет, построени специално за тях къщи

Обучен персонал от 65 специалисти ще се грижи за интеграцията им в обществото

Седемдесет деца и младежи с увреждания от Бургас, отглеждани в досега в специализирани институции, вече ще растат и ще се развиват в среда,  близка до семейната. Те  няма да са социално изолирани, ще бъдат търсени пътища за тяхната реализация в обществения живот. Да осигури бъдеще на най-уязвимата група деца – болни, изоставени от родители и семейства, без никакви перспективи, се е заела общинската администрация чрез проекта „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас”.

На 9 януари 2015 г. в сградата на общината екипът, ангажиран с проекта, проведе пресконференция, на която запозна медиите с етапите на неговата реализация.

„В България на тези деца винаги се е гледало като на нещо нелицеприятно. Затова и домовете, където са настанени, са извън населените места, а грижите за тях се свеждат до физическото им оцеляване. Едва през последните години започна да се мисли за интеграцията им в обществото. Община Бургас е сред първите в страната, които реализират подобен проект. Затова беше изключително трудно да стартираме проекта и да стигнем почти до финала му –  да се преборим с отношението на обществото към болните деца, да им осигурим подходящи условия за живот, да подберем специалисти с „големи сърца”, да обучим кадрите, които да се грижат за тях”, каза д-р Лорис Мауелян, зам-кмет „Социални дейности, здравеопазване и спорт”.

Проектът „Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас” се финансира от Европейския социален фонд и възлиза на 816 576.60 лв.Той предвижда в рамките на 15 месеца – от февруари 2014 г. до април 2015 г., да бъде подбран и обучен персонал, децата да бъдат подготвени и постепенно извеждани от социалните домове.

Подборът и обучението на персонала са вече извършени. 65 служители, досега безработни в трудоспособна възраст, притежаващи необходимото образование и квалификация, са вече назначени на работа.

Проектът навлиза във втората си фаза, извеждането на децата от социалните институции, съобщи ръководителят му Мая Казанджиева –  директор „Социални дейности, здравеопазване и спорт” в Община Бургас.

Целевата група на проекта са деца с увреждания, които досега са били трайно настанени в социалните домове, не могат да бъдат върнати в биологичните им семейства, настанени при роднини или при приемни родители. Предстои те да бъдат настанени в петте специално изградени за тях къщи – в Меден Рудник, в кв. Ветрен и в к-с Лазур. Там те ще получават специализирана грижа от психолози, психиатри, логопеди и други специалисти, ще посещават училище – общо образователно или специализирано, ще растат в обстановка и среда, която ще им осигури любов и разбиране.

Чрез този проект ние успяхме да направим първата стъпка за промяна на обществените нагласи към тези деца, обобщава д-р Мануелян. Бургаското общество вече ги приема като част от себе си.  Доказва го и фактът, че Община Бургас е успяла да се пребори с негативната нагласа и да започне да изгражда Дневен център за деца с увреждания в най-атрактивната част на града –  Морската градина.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!