Продължава укрепването на река Отманлийска

Община Бургас продължава работата по корекциите на коритото на река Отманлийска, които имат за цел да се предотвратят наводнения. Прилагането на инженерните решения е продиктувано от преливането на Отманлийска при силните валежи през есента на 2014 година.
Вече е завършен първият етап от укрепителните дейности. Устието на реката при вливането й в морето е разширено. За по-лесното оттичане на водата е разширено и коритото в крайния участък, който обхваща района от устието до квартал „Крайморие“. Стените в зоната на заустването в Черно море са изградени от скална маса и скални блокове. След прага на заустването има укрепване от габиони, за да се избегне разлив при висока вълна. В коритото са изградени специални съоръжения от стоманобетонови елементи, които да намаляват силата и енергията на водата при силно повишаване на нейното ниво. Дъното на корекцията след прага-водосток е облицовано с бетон.
Предстои старта на втория етап от корекцията на речното корито. По протежението на Отманлийска ще бъдат изградени стени или защитни съоръжения от габиони. Те ще спират евентуални разливи при прииждане на водите и ще предпазват брега от ерозия. Под габионите ще бъде поставен геотекстил. Неговата функция е да подобрява стабилността и дренажа на ивицата. Предвижда се още да се почисти буйната растителност в обхвата на разширението и корекцията на коритото на реката.
Вторият етап от проекта предвижда изграждането и на нов стоманобетонен мост на стария път Бургас – Созопол. Съоръжението ще е с отвор от 10 метра, който ще позволи по-лесното оттичане на водата. Освен за автомобили, стоманената конструкция ще е пригодена и за преминаване на пешеходци.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!