Продължава разяснителната кампания за санирането в Поморие

Разяснителната кампания във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Поморие продължава. Поради големия интерес от страна на живущите в сградите, допустими да кандидатстват в програмата, на информационните срещи присъства лично кметът и екип от общинската администрация.

От 44 бр. многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие, на основното условие в сградата да има минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение и да е един от трите вида строителство (едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи или едроплощен кофраж), отговарят общо 13 блока.

Блоковете с номера 22 и 24 в кв. „Свобода” могат да участват като една сграда, поради факта, че фасадите на двата блока са долепени и не е възможно да бъдат санирани като отделни сгради.

В разяснителна презентация, на всяка от срещите началник отдел „Управление на проекти” Георги Петков представя условията за кандидатстване, задълженията на общината, мерките, които ще бъдат финансирани и тези, които не са включени в програмата. На въпросите с правен характер отговаря началник отдел „Правно и нормативно обслужване” Кристина Демирева, а строителните и конструктивни дейности разяснява началник отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда” инж. Илияна Калудова.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!