Продължава борбата с комарите

От днес, 30 юни до 2 юли в Бургас ще се извърши пръскане против комари с мотоделтапланер.

Обработката ще обхване водните зони по обходния канал на Атанасовското езеро и крайбрежния район на езерото Вая в посока „Лозово“, „Долно Езерово“, „Горно Езерово“, Комлушка низина.
Пръскането против комари ще става между 5 и 11 часа. Препаратите, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комарите, са  биологични ларвициди/имагоциди, безвредни за бозайници, птици и риби.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!