Проверяват сезонните назначения по морето

Главна инспекция по труда започна проверки по морето във връзка със сезонната заетост. Кампанията ще продължи до началото на септември. За целта в област Бургас, където увеличението на наетите през сезона е най-голямо, ще бъдат командировани инспектори от други области в страната. Наблюдението на пазара на труда показва, че през 2014 г. от почти 63 000 наети повече през юли спрямо март в трите области с черноморски курорти, в Бургас ръстът е с над 43 000.

Във Варна, където сезонната заетост увеличава наетите с около 15 000, и в Добрич, където ръстът им е с 5000, ще се разчита най-вече на оптимизиране на контролната дейност чрез наличния ресурс. Ще се наблегне на засилени проверки по спазване на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения – по възникването им, работното време, почивките, заплащането на труда. С тяхното неспазване са свързани и най-честите нарушения в хотелиерството, ресторантьорството и търговията, които основно осигуряват работни места за сезонната заетост по морето.

По време на кампанията през лятото на 2014 г. по морските курорти са извършени 1705 проверки в 1619 предприятия с 33 401 наети. Да работят без договор са установени 107 лица, но беше отбелязана тенденция масово да се сключват такива от  деня на обявяване на кампанията, което е доказателство за превантивния ефект на контролната дейност. Нарушенията по работното време са 801. В тях влизат нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за междуседмична и междудневна почивка и т.н. Установените нарушения по заплащането на труда са 329. Най-често не се заплаща положен нощен труд, както и по-високи надници за работа в почивни дни. Често на обектите липсват документи, от които да е видно разпределението на работното време – кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Въпреки усилията на инспекторите, те се установяват трудно без съдействието на работещите, каквото инспекторите не получават. Съставени са 657 акта за установяване на административни нарушения.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!