Проверяват реките за замърсявания по заповед на министър Ивелина Василева

Министър Ивелина Василева разпореди директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите да създадат организация за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища) на речните легла и прилежащите територии на реките, разположени на контролираната от тях територия.

В заповедта е записано, че директорите трябва да изпратят предписания до кметовете на съответните общини за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите им територии, уточняват от пресцентъра на МОСВ.

Проверките ще се извършват на място по изпълнение на дадените предписания. Ще бъдат предприети предвидените административно-наказателни мерки, при констатиране на нерегламентирани замърсявания.

Министърът на околната среда и водите разпореди съставянето на актове за установяване на административно нарушение и издаването на наказателни постановления да се извършва във възможно най-кратък срок, в случай че бъдат установени нередности.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!