Проверка установи наличие на дюни на къмпинг „Юг“

Наличие на сиви дюни на територията на морския плаж на „Къмпинг Юг“ и на самия къмпинг „Юг“ установи съвместната проверка на междуведомствената работна група, включваща представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, както и на Българската академия на науките.

Строежът на къмпинг „Юг“ беше спрян на 16 април 2015 г. с издаване на принудителна административна мярка от РИОСВ-Бургас заради липсата на оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие. Разчитайки на експертизата на учените от БАН, беше създадена междуведомствената работна група. Тя установи наличие на дюни, включително и под излетите две бетонни плочи. Експертите препоръчват да се промени границата на морския плаж „Къмпинг юг“. Както и да се изработи специализирана карта за имота, в който са излетите бетонни плочи.

МОСВ напомня, че съгласно законодателството абсолютно е забранен строеж върху дюни. Затова РИОСВ-Бургас ще предпише на кмета на община Царево да предприеме съответните действия за премахване на строежа. От своя страна ДНСК ще разпореди на кмета на община Царево да предприеме действия за спиране на строителството по реда на ЗУТ, тъй като строежът е пета категория. ДНСК също така ще сезира Върховната административна прокуратура с искане за прогласяване на нищожността на издаденото от главния архитект на община Царево разрешение за строеж №162/19.12.2012 г. за „Вилно селище“ на името на „ИФ ФАВОРИТ“ ООД.

МРРБ напомня, че разрешението за строеж вече беше отменено от ДНСК в началото на 2013 г. при упражнен строителен контрол, но заповедта за отмяната беше отменена с окончателно съдебно решение на Административен съд – Бургас с мотиви, че ДНСК не е компетентен орган да прецени наличие на нарушение на екологичното законодателство.

Докладът на междуведомствената работна група може да видите тук.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!