Пристанище Бургас с ясна стратегия на развитието на пасажерското обслужване

Сътрудничество и комуникация бяха ключовите теми, обсъждани от участниците в Зимния Круизен Форум в град Картагена, Испания в периода 21-22 януари 2015 година, заяви след завръщането изпълнителният директор на порта Диян Димов. Във форума участваха председателят на Съвета на директорите Иван Капитанов и представляващия българския туристическия круизен сектор – Владимир Караджов.

Главните мениджъри на водещите пасажерски компании – „Карнавал”, „Роял Карибиен”, „Туи Круизес”, ”Томсън”, „Луис Круизес”, „Азамара” изложиха и дискутираха с представителите на пристанищните оператори, туристическите компании, круизните асоциации и обединения трудностите, силните и слабите страни, и възможностите на световния круизен бизнес.

На форума беше отчетено трайното нарастване и разширяване на обхвата и обема на круизния пасажерски туризъм. Специално за страните от Западна Европа средното годишното нараставане на пасажерите е с 5 %, като е достигната внушителната цифра от 6 357 000 круизни туристи за 2014 година. За експанзията в това туристическо направление ще допринесе и програмата до 2020 година за строителство и пускане на вода на нови 29 пасажерски кораба с общо 92 195 места на обща стойност от 22,1 милиарда долара.

В тази динамична световна среда от изключителна важност и значение за Морска гара Бургас е да извоюва своето достойно присъствие. За това представителите на Пристанище Бургас проведоха редица индивидуални работни срещи с ръководителите на компаниите в рамките на форума. Докато мощните американски компании към момента отчитат определени рискове и заплахи за своите туристи, предвид ситуацията в Украйна, то тези които оперират основно на европейския средиземноморски пазар възприеха с интерес и разбиране предложената от бургаските представители нова стратегия за круизната дестинация Бургас. Същата се базира на определено малкото морско отстояние от хъб порта Истанбул и възможността в рамките на 24 часа да бъде посетено още едно море и още три изключителни града – Бургас, Созопол и Несебър, част от световното историческо наследство под егидата на ЮНЕСКО.

Конкретните предложения към Пристанище Бургас бяха отправени от страна на оперативните менъджери – Джаки Нобъл /Томсън Круизес/, Алесандро Пино /V Ships/, Томас Рюч /Туи Круизес/, Кристофър Коатс /Cruise & Maritime Voyages/. Те са основно в две насоки: подобряване на терминалната инфраструктурата с цел максимално качествено и бързо обслужване на големия брой пасажери от един кораб и ценови нива, които да дават възможност при съпоставимост с конкурентни портове да бъде избран порт Бургас.

Тези две основни задачи ще бъдат част от приоритетите за държавния оператор през настоящата и следващата година.

Значението на участието на Пристанище Бургас във форума най-точно беше характеризирано от страна на Мери Бонд от SEATRADE, основен организатор на международното круизно изложение в Картагена. „Като единствени представители на Източна Европа, активното Ви присъствие на форума и тези срещи, които проведохте доказаха на круизните компании високата ангажираност и заинтересованост на Бургас, че същия е и следва да бъде неразделна част от световния круизен бизнес, независимо от моментните трудности!”, заяви Бонд.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!