Пристанище Бургас с високи цели за периода 2015-2016

Днес се е провела среща между ръководството на „Пристанище Бургас“ ЕАД и представители на синдикалните организации, съобщават от порта. Целта на срещата е била да се подобри диалога между ръководството, служителите и социалните партньори на пристанището.

Изпълнителният директор на Пристанище Бургас Диян Димов е очертал основните задачи, които си поставя дружеството за периода 2015–2016 г. Първата е увеличение на товарооборота с 10-15 % спрямо изминалата година. Според него, ако тази цел бъде постигната, предприятието ще успее да запази всички работни места.

Втората основна задача, върху която ще работят от бургаското пристанище, е запазване посещенията на круизни кораби, въпреки кризата в Украйна.

”От мениджмънта на дружеството зависи да осигурим кораби и товари и да създадем условия за обработката им, а от вас все така качествено и в срок да ги обработите. Това ще ни даде възможност да задържим клиентите си при високата конкурента среда, в която работим с още шест пристанищни оператора в района на Бургас”, каза Димов. Той също така е уверил, че няма да бъде правен компромис с качеството на работа, сроковете за обработка и цените, които предлага порта.

На 11-то, 12-то и 13-то корабни места престоят инфраструктурни подобрения, съвместно с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Други подобрения, които ще бъдат изпълнени, са: удълбочаване на корабните места до проектните дълбочини, ремонт на паважната настилка и подкрановия път, изграждане бетонова настилка на площ от 9 200 кв. метра и др. Допълнително се подготовя проект за рехабилитация на кейовия фронт. За ремонта и обновяването на подемно – транспортната техника и съоръжения има ясно определени правила и програма за изпълнение.

„Друга немаловажна цел е вертикалната планировка на Магазия 1 и проекта за рехабилитация и за облагородяване на района до входа на Зоната за обществен достъп – обекти които ще допринесат за увеличаване на приходната част от баланса на дружеството“, е заявил Диян Димов.

Изпълнителният директор не е скрил и заплахите и рисковете пред пристанището, като увеличението на цените на ел.енергията, ниската енергийна ефективност на ел.съоръженията и кризата в региона на Черно море. За настоящата година ръководството на дружеството не планира съкращения.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!