Пристанище Бургас отбелязва Световния ден на безопасност и здраве при работа

„Пристанище Бургас” ЕАД отбелязва Световния ден на безопасност и здраве при работа. Ежегодната кампания се провежда всяка година на 28 април. Тази година мотото на кампанията е „Да обединим сили в изграждането на култура на превенция при безопасността и здравето при работа“. Целта е да се фокусира вниманието на работещите към проблема и да бъдат насърчени за създаването на навици за безопасност и здраве при работа. Това от своя страна ще помогне за намаляване на броя на смъртните случаи, уврежданията, както и професионалните заболявания. Днешният ден е обявен и като Международен ден в памет на загиналите или пострадалите работници.

В ”Пристанище Бургас” ЕАД от две години има разработена система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със стандарта BS OHSAS 18001: 2007. За здравословни и безопасни условия на труд следи и специализирано звено с ръководител инж. Иван Тончев. Достигането на определени икономически показатели и резултати е важно за дружеството, но на първо място е запазване живота и здравето на работещите, без чийто ежедневен труд и съзнание тези показатели не биха били изпълними, смятат от ръководството на бургаското пристанище.

„Създаването на здравословни и безопасни условия на труд на работното място, ежедневният контрол по тяхното изпълнение е от особена важност за ръководството на „Пристанище Бургас” ЕАД. От друга страна ангажираността на работниците и служителите и тяхното отговорно отношение към собствената безопасност и здраве при работа са единственият възможен път за трайното изграждане на култура на превенция”, каза ръководителят на звено „Здравословни и безопасни условия на труд” Иван Тончев.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!