Пристанището в Черноморец готово до две години

От края на 2014г. в Черноморец текат дейности по реконструкция и модернизация на пристанището. Финансирането се осигурява по Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 – мерки от общ интерес, мярка 3.3.“инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“. Продължителността на дейностите по проекта е две години.

Към момента на пристанището се извършват подготвителни дейности. Същинското строителство ще започнат след приключването на археологическите проучвания в залива. Те ще се извършват от екип водолази към Центъра за подводна археология. Резултатите от тях ще бъдат обобщени в специален доклад в рамките на проекта.

Вече е започнало строителството на оградния вълнолом, като са осигурени лицензи и патенти за изграждане на инженерните мрежи. По проекта ще бъдат поставени и различни по големина тетраподи, чията изработка и монтаж са поверени на френска фирма.

Обновеното пристанище увеличава капацитета си до 96 лодкостоянки, предназначени да приемат рибарските лодки на жителите на курортния град. Акваторията се увеличава с  обща площ до 24 дка. По проекта е предвидено и изграждане на рибна борса на застроена площ от 288 кв.м., предназначена за първоначална обработка на уловената риба. Дължината на оградния вълнолом ще бъде 238 метра. Рибарското пристанище ще включва още пирс за рибарски кораби, лодъчни пристани с хелинг, плаващи пристани и навигационни съоръжения. За целта ще бъдат осъществени рехабилитационни мероприятия, както и ново строителство.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!