Природозащитници искат промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Коалицията „За да остане природа в България“ и други организации, включително от туристическия бранш, настояват за спешно приемане на промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които да спират строителството в защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 по Черноморието.

През последните месеци опитите да бъдат застроени Карадере, Природен парк Странджа и последните останали без бетон плажове породиха поредица от протести.

На 29 април предстои в Парамента на второ четене да бъдат разгледани промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Своите предложения за промени природозащитниците аргументират така:

– На практика почти цялото крайбрежие е застроено;

– Останали са незастроени само няколко местности като Карадере, Иракли, Камчия, Природен парк Странджа, Ропотамо, бреговете до Крапец, Камен бряг;

– Тези местности са включени в защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 по Директивата за местообитанията, но все още няма заповеди за обявяване на защитените зони и следователно почти никаква защита;

– В Закона за устройство на Черноморското крайбрежие трябва да бъде включен текст, че в защитените зони по Директивата за местообитанията се забраняват нови строежи на2 км покрай крайбрежието (зони А и Б по закона).

За да изтъкне мотивите си пред обществеността коалиция „За да остане природа в България“ организира пресконференция в пресклуба на БТА на 28 април 2014 г. от 13 часа. В пресконференцията ще вземат участие:Тома Белев, „Зелени Балкани“;Янина Танева, „Да Спасим Иракли“;Владо Руменов, „Свободен Камен бряг“;Атанас Русев, „Да запазим Корал“;Мария Лалева, гражданската инициатива „Да спасим Карадере”;Любо Попйорданов, Българска асоциация за алтернативен туризъм Константин Занков;Институт за анализи и оценки в туризма

Представител на Българска туристическа камара.

Същия ден от 12 ч. граждани организират протест под надслов „Парламентът под око – мирно присъствие за спасяване на Черноморието от бетона“ в градинката до Народното събрание.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!