Приморско търси изпълнител за подхода на плажа „Северен централен”

Община Приморско търси изпълнител на обществената поръчка „Строително – монтажни работи за изграждане на подход към морски плаж „Северен централен”. Прогнозната стойност на поръчката е 552 760.09 без ДДС, а средствата са осигурени безвъзмездно от ИАРА по проект „Северен подход към морски плаж „Северен централен”.
Изпълнението на строително-монтажни работи обхваща два обекта. Единият е естествена земна ивица, отделяща на съответната денивелация морския плаж от частично и напълно изградените сгради. Другият представлява улица с тротоари от плочи и бетонни настилки върху част от тротоарите, дървени конструкции от стари временни обекти. Проектното решение включва изграждане на зони за отдих, зони за преминаване и паркоустрояване и благоустройство на обекта. Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения според проектната документация и количествените сметки.
Крайният срок за изграждане на подхода е не повече от 4 месеца и не по-малко от 1 месец от влизането в сила на договора за изпълнение.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!