Приморско с инициатива за Международния ден на Черно море

Опазването на околната среда е сред приоритетите на Община Приморско. В общината се въвежда иновативна технология за събиране на морски отпадъци. Това е добрата новина, с която се отбелязва Международния ден на Черно море.

По повод празника кметът на Приморско отправи поздравление към жителите на общината, в което се казва:

„Днес отбелязваме международния ден на Черно море.

В днешния ден апелирам към всички да бъдем по-отговорни и по-ангажирани в опазването на морето. В Община Приморско традиционно реализираме и подкрепяме инициативи за устойчивото развитие на региона. В този контекст участвахме в международната онлайн конференция, организирана от МОСВ и посветена на международния ден на Черно море.

Община Приморско е сред общините, спечелили финансиране на Проект „Ограничаване на морските отпадъци“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Въвеждаме иновативна технология за събиране на морски отпадъци – устройства за активно събиране на плаващи морски отпадъци, които ще бъдат разположени на пристанището в гр. Приморско. Подобряваме условията и насърчаваме събирането на морски отпадъци. Планирали сме образователна и информационна кампания.

Пилотната местна инициатива за ограничаване на замърсяването на морската среда ще допринесе за създаване на по-добра жизнена среда и по-качествен туристически продукт.”

Кметът Германов публикува във фейсбук рисунки на децата на ДГ “Русалка”, които поздравяват Общината с призив за по-отговорно отношение към опазването на околната среда.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!