Приморско – първенец по усвоени евросредства в областта

Приморско е абсолютният рекордьор на Бургаска област по усвоени средства по европрограми, съобщи на пресконференция днес Евелин Кузманов, директор на Областния информационен център – Бургас. През изтеклия програмен период там на всеки гражданин се падат по цели 2852 лв., а общината е усвоила общо 17 000 000 лв. Веднага след Приморско в своеобразната класация се нарежда Созопол, където за 7 години средно се падат по 2 463 лв. на глава от населението.

Според данни на Институт за пазарна икономика, цитирани от Евелин Кузманов, по оперативните програми Бургаска област е получила 346 115 346 лв., като на всеки човек в областта средно се падат по 835 лв. Град Бургас е усвоил 172 630 лв. – на всеки жител се падат по 815 лв. европейски пари. По значително по-малко програми е работила община Айтос,     където са получили по 82 лв. на човек.

През следващия програмен период 2014 – 2020 от Европейския съюз страната ни ще получи над 15 млрд. евро. Най – много от тези финансови ресурси ще бъдат разпределени за Обща земеделска политика и обща политика по рибарство – 7 млрд. и 600 млн. С около 200 млн. по-малко – 7 млрд. и 422 млн. – ще можем да усвоим по седемте оперативни програми.

Евелин Кузманов представи и изложбата „Стъпки по пътя към Програмен период 2014 – 2020“, която ще бъде открита пред сградата на Община Бургас на 24 ноември, понеделник. Изложбата ще показва направеното в областта със средствата, отпусни на България по старите оперативни програми. На два екрана на пл. Атанас Сиреков ще се въртят клипове с реализирани проекти.

Освен в Бургас, изложбата ще бъде поставена и в 13 общински центъра на областта. Експозициите ще бъдат подредени в местните читалища, училища и в сградите на общините.

Мащабната изложба отразява само част от реализираните в Бургаска област 83 проекта, в това число 13 по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), 18 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 38 по Оперативна програма „Регионално развитие“ и много други.

Част от експозицията можете да видите в галерията по-долу.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!