Приеха бюджета на Бургас само след три – часови дебати

С размяна на нападки, препирни, политически подхвърляния, но без сериозни аргументи днес общинските съветници в Бургас приеха бюджета за тази година. Дебатите продължиха три часа, след което бюджетът бе приет с 33 гласа „за”, 10 – „против” и 1 – „въздържал се”.
Финансовата рамка е 310 милиона лева, които включват и 147 милиона лева европейско финансиране. С тях трябва да бъдат изпълнение ключовите за града проекти.

Бюджетът не бе подкрепен от съветниците от БСП с аргумента, че не е достатъчно социален и е неясно и объркано представен на гражданите. Според тях предвидените 3% за социални дейности, са недостатъчни – би трябвало да са поне 6%. Те веднага бяха парирани с обяснението, че за социални дейности всъщност общината дава много повече – предвидените общински субсидии за детски градини, здравни заведения, неправителствени организации и др. също са социална дейност.

Опозицията изрази мнение, че при представянето на бюджета липсва сравнение с предходни години, което го прави неясен. Според нея в сайта на общината са „изсипани” някакви цифри, от които не става ясно какви точно са приходите, разходите и дефицитите. С това твърдение не се съгласи заместник кметът по финанси Красимир Стойчев. Той заяви, че Бургас е единствената българска община, в която са извършени 30 обществени обсъждания на бюджета, предложения на гражданите са отразени в протоколите и корекциите на бюджета са съобразени с тях.
Амбициозната капиталова програма включва изключително много проекти. Трудно ще бъде да контролираме и да обхванем всички дейности през годината, коментира кметът Димитър Николов.

Бургаският бюджет е най-голям на глава от населението, припомни Диян Димов. Тук на жител през тази година ще се падне по 1383 лв., два пъти повече от сходните градове Варна – 762 лв. и Пловдив – 757 лв. Бургас изпреварва и София, където средствата за 1 жител от бюджета ще са 1 103 лв.
Къде ще отидат тези пари и доволни ли ще са бургазлии, попитаха съветниците от НФСБ. Георги Дражев изрази съмнение, че посочените суми, които ще се превърнат в плочки и бетон, ще зарадват жителите на най-добрия град за живеене. Той счита, че по-високи средни работни заплати биха направили хората по-доволни, а засега по този показател Бургас чувствително изостава от София. Бюджетът трябва да си поставя за цел за генерира средства и да създава работни места, изрази мнение Ангел Божидаров като припомни, че на предишните избори кметът Николов обеща 40000 нови работни места.

Все пак болшинството от съветниците прецениха, че със 147 млн.лв. привлечени средства, без спрени еврофондове и загубени проекти, бюджетът трябва да бъде подкрепен.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!