Приемат сигнали за незаконна сеч на телефон 112

В Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ ще се създаде център към телефон 112, в който ще се приемат сигнали, свързани с незаконна сеч и корупция в горите. Те ще бъдат обработвани от специално обучени за целта служители, които ще имат възможността да проверяват достоверността на подадения сигнал.

„Всички сигнали, свързани с горите, от 112 ще бъдат препредавани на нас, а от нас ще бъдат изпращани по най-бързия начин за проверка по поделенията – регионалните дирекции по горите, горските стопанства, общинските горски структури и кооперациите”, заяви изпълнителният директор на ИАГ – инж. Тони Кръстев. Това, според него ще доведе до по-бърза реакция, защото идеята е да бъдат предотвратени всички извършвани нарушения.

Преди сигнализират на телефон 112 гражданите трябва да проверят дали извършваната сеч е позволена. Това могат да направят на сайта на Агенцията. Там всеки може да провери на кой, кога и къде му е позволено да сече.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!