Престъпна група от Варна на съд в Бургас

Апелативният съд в Бургас даде ход на въззивно наказателно дело за разпространение на наркотици и склоняване към проституция срещу Иван Славков, Николай Хаджимихайлов, Свилен Радев, Янко Колев и Пейчо Пейчев. То е образувано по протест на държавното обвинение и жалба на четирима от подсъдимите срещу постановената от Окръжен съд Варна на 15.01.2013 г. присъда.

Днес съдът отхвърли направените от защитниците на подсъдимите искания за отвод на представителите на държавното обвинение и за събиране на нови доказателства като преразпити на свидетели и изслушване на нови свидетели.

Съдът даде ход на съдебните прения.

Прокурорите от Апелативна прокуратура Бургас и на Апелативна прокуратура Варна пледираха да бъдат завишени наказанията на трима от подсъдимите. За Славков бе поискано наказание 12 години лишаване от свобода, а за Колев – 2 години и 11 месеца. За подсъдимия Пейчев бе предложено да бъде наложено наказание 6 години лишаване от свобода. Защитниците на  Славков поискаха той да бъде признат за невиновен и оправдан по повдигнатите му обвинения. Те пледираха алтернативно делото да бъде върнато за ново разглеждане от първоинстанционния съд, за да се отстранят твърдени от тях процесуални нарушения. Според защитата обвинителният акт не бил достатъчно конкретизиран, при произнасянето си първата съдебна инстанция се позовала на негодни доказателства, не проверила направените от тях възражения и т. н.

Пледоариите на защитниците продължават.

Пресцентърът припомня, че Окръжен съд Варна е признал бившият общински съветник и бивш президент на ФК“Спартак“ Иван Славков, Николай Хаджимихайлов, Свилен Радев, Янко Колев и Пейчо Пейчев за виновни затова, че през различен период от време, от есента на 1996 година, когато Славков е създал групировката, и до началото на септември 2008 година, престъпното сдружение е работило по обща схема за получаване на пари от организирана проституция на територията на град Варна, на курортните комплекси и околностите. Групата е организирала склоняването към проституция и трафика на експлоатираните жени и мъже. Съдът ги призна за виновни и за това, че като участници в престъпната организация са разпространявали различни по вид и количества наркотични вещества – хероин, кокаин, амфетамини и др.

Варненският съд е наложил най-тежко наказание – 10 години лишаване от свобода на ръководителя на въоръжената групировката Иван Славков. Николай Хаджимихайлов е наказан с 6 години затвор и 40 000 лева глоба. Той е признат за виновен, че като член на престъпната група е държал и разпространявал наркотични вещества, за склоняването към проституция и свождане към блудствени действия, и трафик на хора. Същото наказание – 6 години лишаване от свобода е наложено на Свилен Николов, който влиза в организацията през есента на 2003 година, като поема задължението да получава предаваните от различни лица парични суми, спечелени от проституция, да води точен отчет и да ги отчита нагоре по йерархичната структура. Решаващият съд е присъединил към това наказание 1 година затвор, по влязла в сила присъда от 2006 година на Районен съд – Варна. Така Николов е осъден общо на 7 години лишаване от свобода.

Окръжен съд Варна е преквалифицирал в привилегирован състав деянията на Янко Колев и Пейчо Пейчев. Янко Колев е осъден на 18 месеца лишаване от свобода, а Пейчев е наказан с 2 години и половина затвор.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!