Прекратиха процедурата за концесия на плажовете „Къмпинг „Делфин” и „Корал“

Правителството реши да прекрати процедурата за предоставяне на концесия на плажовете „Къмпинг „Делфин” и „Корал“ в община Царево.

Причината е несъответствие на офертите с обявените в документацията условия и поради наличие на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решенията за провеждането им. Участниците са предложили финансови модели, които не могат да обосноват предложения размер на ставка роялти и не мотивират предлаганото концесионно възнаграждение, което създава риск за изпълнение на поетите от страна на кандидатите ангажименти.

Като природни ресурси, представляващи екологично чисти райони, двата плажа са от особено висок обществен интерес. Това поражда очаквания, свързани с тяхното обезопасяване, поддържане на пясъчната ивица и качеството на водите във високи екологични норми. Исканията на обществото за липса на застрояване – дори с временни обекти, пораждат необходимостта да се предвиди допълнителен критерий за оценяване на екологични функционални решения, а в нито една от представените оферти не са предвидени щадящи за околната среда условия.

За двата плажа ще бъде обявена нова процедура за предоставяне на концесия за услуга.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!