През май откриват новата „Флора”

До края на месец май 2015 г. новият експозиционен център „Флора Бургас”, изграждан в Морската градина, ще бъде завършен и въведен в експлоатация. Общината предлага ОП „Летен театър, фестивали и концерти” да е структурата, която ще го стопанисва. Докладната записка с предложението е внесена в Общинския съвет от зам.кмета Красимир Стойчев и се очаква на следващата сесия, в края на февруари, съветниците да я обсъдят и гласуват.

Комплексът заема 1426.40 кв. м. разгъната застроена площ и 130.20 кв м открити площи. Основната сграда отговаря на показателите за застрояване – до 7 м. Състои от пет експозиционни зали, които могат да се ползват самостоятелно или по групи, в зависимост от сезона и вида на изложението. Откритата площ е разделена на зони – експозиционна с фонтани и водни ефекти, търговска и игрална с детски съоръжения.

От 1980 г. на това място се провежда една от най-красивите инициативи в Бургас – Националната изложба за цветя „Флора”. Новият комплекс ще даде възможност не само за разгръщане и увеличаване мащабите на това изложение. Той ще се ползва целогодишно – местни и чуждестранни организации ще могат да провеждат тук изложби, презентации и други форуми.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!