Представят в Бургас новата програма за финансиране на обществени трапезарии за бедни

На 27 март /петък/ от 11.00 до 13.00 часа в Културен център „Морско казино“ ще представят публично новата програма за финансиране на обществени трапезарии за бедни. Събитието е част от информационната кампания за популяризиране на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.
Агенцията за социално подпомагане стартира изпълнението на оперативната програма за храни с покана към общини и райони на общини на територията на страната, за финансиране на обществени трапезарии.
В поредица от информационни дни, експерти от Управляващия орган на програмата – Агенция за социално подпомагане, ще представят същността на операцията – “Осигуряване на топъл обяд” по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Общият бюджет на настоящата процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 5 995 571,00 лева.
През есенно-зимния период 2014/2015 г. (от началото на месец октомври до края на месец април) над 13 000 души са получавали топъл обяд. Със средства по оперативната програма ще се даде възможност на тези лица да получават топъл обяд и през останалите месеци на годината – от началото на месец май до края на месец септември. Към момента са разкрити 179 обществени трапезарии. Ще се даде възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване – в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“. Обществените трапезарии ще предоставят топъл обяд в работните дни от седмицата на лица и семейства, които получават месечни социални помощи; на самотни неосигурени родители, които живеят с децата си; на самотни възрастни лица с минимални пенсии; на скитащи и бездомни лица; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.
Видовете хранителни продукти за приготвяне на топлия обяд ще бъдат определяни от съответната община. Тя ще има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице на ден. Определената стойност на един храноден е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб.
Предвижда се броят на обхванатите лица по операцията да бъде над 5000.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!