Представят “Византия” на Николай Табаков в Казиното

Книгата на Николай Табаков – „Византия” ще бъде представена в Бургас на 2 октомври. Гости и модератори по време на събитието, което ще започне от 18 часа в зала „Георги Баев” на КЦ „Морско казино” ще бъдат авторитетните български историци Андрей Пантев и Иван Божилов.
Авторът на романа „Византия” – Николай Табаков – е една от активните фигури в обществения културен живот, филолог по образование. През 2009-та печели годишната награда за роман на Съюза на българските писатели с „Няма да е все така”. Общият брой на художествените му книги е седем, като две от тях са предназначени за детската аудитория.
“Византия” е изградена върху провокацията как би следвало да мислим за тази мощна в политическо и културно отношение империя – исторически, философски или и в двете перспективи. Но книгата не отговаря на тези въпроси, тя задава мисловни възможности, които разколебават цялостната досегашна представа за Империята, фалшифицирана и мистифицирана от Запада. Романът „Византия” дава една различна гледна точка към историята на Източна Европа.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!