Представиха новата експозицията „Историята на Бургас” пред преподаватели от региона

Две работни срещи с преподавателите по история от Бургас и региона организира екипа на Регионалния исторически музей в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието на МОН – Бургас. В срещата взеха участие историци от училища в Бургас, Поморие, Ветрен, Маринка, Банево, Средец, Снягово и др.
Целта на посещението бе да бъде представена на преподавателите новата музейна експозиция „История на Бургас”, която бе открита в края на миналата година. В нея чрез предмети, снимки, текстове и възстановка на интериор, е представено откъде води началото си съвременния град Бургас, как се е развивал през различните епохи до наши дни.
Желанието на музейни специалисти бе чрез преподавателите историята на Бургас да достигне до учениците от града и региона. Освен експозицията, представени бяха и новите възможности, които тя предлага. В допълнение към посещенията за ученици, екипът на музея е подготвил няколко специализирани лекции, беседи и презентации по теми, свързани с историята и развитието на Бургас, съобразени с възрастта на учениците и изучавания учебен материал, някои от които предложени от преподавателите на предишни срещи. Първата от тях е посветена на Освобождението на Бургас на 6 февруари.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!