Представиха бюджета на Община Бургас

През новата година няма да има промяна в местните данъци и такси. Не се очаква общината да тегли нов дълг. Това стана ясно по време на представянето на новия проектобюджет за 2015г.

Две са предложенията за слоган на бюджета: „Смели стъпки към новите европейски проекти“ и „Видими резултати в модернизацията на Бургас“. През новата година се предвижда да бъдат осъществени обекти, разделени в две основни групи – нови и такива, които вече са стартирали през тази година и ще се довършват през 2015 г. За голяма част от бъдещите проекти вече има издадени строителни разрешения, което значително ще улесни тяхното стартиране.

Прогнозния бюджет за 2015 г. е 310 039 000 лв., от които обща субсидия на делегираните държавни дейности в размер на 64 996 0000 лв. , дейности финансирани с общински приходи 98 395 000 лв. и съфинансиране от Европейския съюз 147 000 000 лв. Размерът на средствата от ЕС през предстоящата година е по-малък от 2014 г. „Разликата се получава, тъй като общината е в края на програмния период и е нормално при приключванията на разплащанията при капиталовите обекти средствата да бъдат по-малко.“, уточни Димитър Николов.

3,3 млн. лв. ще е размера на дофинансиране на дейностите на територията на Община Бургас, които са ангажимент на  държавата. Това са основно социални дейности – центрове за настаняване от семеен тип, центровете за деца с увреждания. За да се осигури нормално функциониране обаче, общината е принудена да отдели допълнителни средства от бюджета си.

Кметът Николов заяви, че разчита на помощ от държавата за изпълнението на Северен обход Бургас – Сарафово /15 млн. лв./, Довършване на Пътен възел Запад /10 млн. лв./, Зала Арена Бургас, Реконструкция на ул. „Крайезерна“, Нов учебен корпус към Университет „Асен Златаров“ /4 млн. лв./.

Община Бургас е в пълна готовност за новия програмен период. Добре изграден административен капацитет и значителен опит. Доказателство за това са резултатите на Института за пазарна икономика, според които  водеща община по отношение на усвояването на средствата от ЕС.

И през следващата година ще продължи благоустрояването на междублокови пространства, стари паркинги и тротоари.

Реконструкцията на ул. „Александровска“ продължава от пл. „Тройката“, в посока ул. „Сан Стефано“. С ремонта на последния участък от улица ще се осъществи връзка между новоизграждащата се Централна автобусна спирка и централната градска част на Бургас.

В Изгрев пък ще бъде построен чисто нов скейт парк, който ще се финансира с пари, останали след ремонта на пл. „Тройката“. За да могат да бъдат усвоени, средствата ще бъдат пренасочени в атрактивния за тийнеджърите проект,.

Важно начинание ще бъде корекцията на устието на река „Отманлийска“, където няколко души станаха жертва на коварните наводнения тази година.

 

Ето ги и всички представени проекти:

 

ОБЕКТИ, СТАРТИРАЛИ ПРЕЗ 2014 г., КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕЗ 2015 г.:

– Аварийно контруктивно укрепване на храм „Св. Св.Кирил и Методий“

– Разширяване на системата за отдаване на велосипеди под наем с нови  вело стоянки

– Дневен център за деца с увреждания в Приморски парк

– Изграждане на експозиционен център Флора – Бургас

– Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала Арена Бургас, к-с „Изгрев“

– Пътен възел Запад – Надлез над товарна ж.п. гара

– Енергоефективно улично осветление в „Меден рудник“

– Изграждане на ПСОВ – с. Маринка

– Канализация с. Маринка

– Канализация и ПСОВ Ветрен, Банево, Минерални бани, включително реконструкция на съществуваща и изграждане на нова водопроводна мрежа за минерална вода в кварталите Ветрен и Минерални бани

– Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води – м.с. Черно море и с.Рудник

– Благоустрояване на обществено значими пространства – довършване реконструкцията на площад „Тройката“

– Довършване на новото рибарско пристанище в кв. Сарафово

– Довеждаща улица към рибарско пристанище в кв. Сарафово

– Втори етап за благоустрояване на Археологически комплекс „Аква Калиде“ и превръщането му в модерен туристически център

– Туристическа атракция „Подземният град“ в Морската градина

– Проектиране и изграждане паметник на Коджакафалията

– Източна артерия / вътрешната магистрала на „Меден рудник“

 

По Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ продължава:

– Изграждането на Централна автобусна спирка, включително реконструкция на пътно платно по бул. „Сан Стефано“

– Реконструкция и разширение на Терминал „Меден рудник“ и прилежаща територия

– Реконструкция на Терминал Автогара „Юг“ и прилежаща територия

– Нови пешеходни надлези при хотел „Мираж“ и кръстовище „Трапезица“, което също става кръгово

– Въвеждане на интелигентна система за управление на траспорта

– Изграждане на Бърза автобусна линия – Лот 1 и Лот 2

– Изграждане на система от велосипедни алеи – Етап 2, включително велосипедна алея до кв. Сарафово и кв. Крайморие

 

ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

– Проект за реконструкция на ул. „Демокрация“

– Проект за обществен център – арт галерия в ЦГЧ, до Часовника

– Проекти за реконструкция на улици и градски пространства на територията на ЦГЧ, к-с „Възраждане“ и к-с „Меден рудник“

– Проект за реконструкция на Културен дом на нефтохимика

– Проект за реконструкция на бившето Немско училище, за да стане съвременен културен център – библиотека и музей на съвременното изкуство

– ВиК инфраструктура в зоната на хижите в парк „Росенец“

 

ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ СТАРТИРАТ ПРЕЗ 2015 г.:

– Благоустрояване на зона за обществен отдих в кв. 60 Б, зона Г на к-с „Меден рудник“

– Изграждане на скейт парк в районен парк „Изгрев“

– Проектиране и изграждане на две улици в Районния център на „Меден рудник“

– Изграждане на отводнителни колектори за отвеждане на дъждовни води от системно заливаните ул. „Роза“, ул. „Д. Николов“ и ул. „Ружа“ – всичките в кв. Лозово

– Изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води в кв. Крайморие

– Проектиране и изграждане на Рибарско пристанище „Ченгене скеле“

– Инфраструктура на Рибарско селище

– Корекция речното корито на р. „Отманлийска“

– Изграждане на нова сграда за филиал на ЦДГ „Ракета“ в с. Маринка

– Трети етап при реконструкцията на главната улица „Александровска“ – от ул. „Левски“ до бул. „Сан Стефано“.

– Изграждане на нова спортна площадка в к-с „Славейков“

– Рехабилитация на ул. „Ал. Батенберг“

– Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията“ в учебен корпус

– Реконструкция на Летен театър – подмяна на старите неудобни пейки, осигуряване на достъп за трудноподвижни хора

– Пълна реконструкция на училищен двор в ОУ „Елин Пелин“

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!