Преди пролетните дъждове – защитни съоръжения в Лозово и Сарафово

Последните тежки наводнения в Бургас бяха на 31 януари – 4 февруари. Заради тях дори се наложи обявяване на частично бедствено положение в най-пострадалите райони на общината. В Лозово и Сарафово бе констатирано, че дъждът и придошлите високи води от близките селскостопански площи наводняват улици и ги запълват с кална маса. За спиране на тези процеси, преди да са почнали пролетните дъждове, Община Бургас изгради преградни съоръжения в двата квартала. Те са направени от габиони – взаимносвързани модули, изработени от двойноусукана телена мрежа и запълнени с трошено-каменна фракция. Целта е на някои места калните потоци да се спрат, а на други да се насочат в безопасна посока.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!