Предизвикателство към белетристите отправя бургаско издателство

Бургаското издателство „Авиана” отправя предизвикателство към белетристите с идеята си да направи сборник с морски разкази. След успеха на книгата на турския класик Рефик Халид Карай  „Дъщерята на Йезид“, издателството  си поставя за цел популяризирането на съвременни български автори, като се стреми да отсее най-добрите идеи.

Книга с творби, свързани с морето е една от идеите, чиято реализация е планирана за 2015 година. Специално внимание „Авиана” ще отдели на романистите. Освен публикуване на сборници с разкази на различна тематика, в издателския каталог ще бъдат включени и романи от български автори.

Ръкописи на разкази и романи, придружени с биография на автора, могат да бъдат изпращани в електронен вид на имейл  aviana_bg@yahoo.com.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!