Преасфалтираха източното платно на бул. „Ст. Стамболов“

Преасфалтираха източното платно на бул. „Ст. Стамболов“ /от хотел „Мираж“ до ул. „Тракия“/ със средства по проекта „Интегриран градски транспорт“. Сега автомобилното движение ще бъде пуснато по него, а се затваря западното платно в същия участък, за да започне и неговата реконструкция.

Тази временна организация важи от 15.00 часа на 19 юни до 27 юни 2015 г.

След приключване на ремонта по „Стефан Стамболов“ ще минава новата Бърза автобусна линия. Освен преасфалтиране на улицата, се изграждат нови тротоари, велоалея, реконструира се и зеленият остров в средата.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!