Правят нови кадастрални карти на черноморските общини

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) изготвя нови кадастрални карти и регистри на всички общини по Черноморието. Те трябва да бъдат завършени до края на 2015 г., съобщават оттам.
Договорът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата в област Бургас е сключен през август 2014 г. Очаква се през втората половина на 2015 г. дейностите по тях да приключат. Вече са готови картите и регистрите за землището на община Несебър.
Преди 2 години са били направени специализирани карти и регистри на 289 черноморски плажа, попадащи в територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри по цялото крайбрежие.На тях са нанесени и всички други обекти, попадащи на територията на плажовете – брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения, дюни, влажни зони. През 2013 г. заради изменението на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) към територията на морските плажове се включват и дюните, непосредствено разположени до тях. За определяне местоположението и вида им се налага картите и регисктрите да бъдат актуализирани.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!