Правителството определи концесионери на седем плажа за догодина

Правителството определи днес концесионерите на морските плажове „СБА” в община Каварна, „Смокините – юг”, „Смокините-север“, „Каваците-север”, „Златна Рибка“, „Созопол-Буджака“ в община Созопол и „Козлука“ в община Несебър. Концесионерите са определени след проведени конкурси, а договорите влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Плажът „СБА“ ще се стопанисва от „Бялата лагуна” АД. Дружеството се задължава да осигури 50 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности от посетителите. Преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 2 на сто от площта на обекта на концесия.

Концесионерът, който ще стопанисва плаж „Смокините – юг” е „Орко Бийч” ООД. Концесионерът се задължава да осигури 55,44 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности. Преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 1,98 на сто от площта на обекта на концесия, с изключение на площта на дюните.

„Черноморска брегова група” ООД ще стопанисва плажовете „Смокините-север“ и „Каваците-север“. Концесионерът се задължава да осигури съответно 52,21 на сто и 52,17 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 2 на сто от площта на обекта на концесия, с изключение на площта на дюните.

Плажът „Златна рибка” ще се стопанисва от „Ами Груп Р” ЕООД. Концесионерът се задължава да осигури 65 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 1,08 на сто от площта на обекта на концесия, с изключение на площта на дюните.

Плаж „Созопол-Буджака” ще се стопанисва от „Бамбуа” ЕООД. Бъдещият концесионер ще осигури 58 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 1,882 на сто от площта на обекта на концесия.

„Строително предприемачески холдинг” ЕООД е определеният концесионр на плажа „Козлука”. Бъдещият концесионер ще осигури 90 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажни принадлежности, преместваемите обекти и съоръжения за бързо обслужване и спортно-развлекателни дейности ще са в размер на 0,2 на сто от площта на обекта на концесия.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!