Правителството определи кои българи ще се считат за бедни догодина

348 лева ще е линията на бедност през 2019  г.

Правителството взе решение линията на бедност в България през 2019 г. да е 348 лева. Сумата е с 27 лева по-висока, в сравнение със сегашния й  размер.

Сумата е определена на база на Методика, утвърдена от Министерския съвет през 2006 г. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването „Наблюдение на домакинските бюджети в Република България“, което ежегодно се провежда от Националния статистически институт.

Линията на бедност се използва като референтна стойност при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище на населението.

Явно, линията на бедност няма никакво влияние при определяне размера на пенсиите. Около 70 % от тях са под 300 лева, ако се доверим на статистиката. През 2017 г. при линия на бедност 351.08 лева под нея са били 23.4% от населението. Песимистичната прогноза е необходимостта от солидни социални помощи да става все по-належаща, а  населението да продължава да се топи…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!